LCD/OLED Sự lưu hành

LCD/OLED물류
LCD/OLED sản xuất Line Glass Cassette, Mask thiết bị tự động hóa vật liệu Rackmaster, OHS/OHCV, Stocker, AGV Đang giao hàng. Đang tự phát triển phần mềm softenergy để quản lý lưu động toàn bộ lưu lượng nước, lượng bán nguyệt Simulation, Stocker luồng khí Simulation, Rackmater Robot Thông qua việc phân tích ứng Đang thu thập độ tin cậy.

Stocker

Rack Master kết hợp trang thiết bị công bằng với & khác nhau Rack Master vì Glass Cassette uốn người nào, cố định lái xe RAIL hình dạng

LCD/OLED Mask Stocker [Type A]
LCD/OLED Mask Stocker [Type A]
 • Loading/Unloading : 7trục ROBOT & Rack Master
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 200kg
 • tốc độ : 1.5m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask Cassette
 • Clean Class : Class100
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line
LCD/OLED Mask Stocker [Type B]
LCD/OLED Mask Stocker [Type B]
 • Loading/Unloading : 7trục ROBOT & Rack Master
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 200kg
 • tốc độ : 1.5m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask
 • Clean Class : Class1
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line
Stocker Robot
Stocker Robot
 • Loading/Unloading : 7trục ROBOT
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 200kg
 • tốc độ : 1.5m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Mask & Mask Cassette
 • Clean Class : Class1
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line
LCD/OLED Conveyor
LCD/OLED Conveyor
 • Loading/Unloading : Clean Conveyor
 • Align độ chính xác : 1mm
 • Load trọng lượng : 1,500kg (User Order)
 • tốc độ : 0.5m/s (User Order)
 • vật vận chuyển : LCD/OLED Cassette, Mask
 • nơi sử dụng chính : LCD/OLED sự sản xuất Line